Kolejowi.pl
Spółka Akcyjna

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 3, 41-500 Chorzów
NIP 644-286-60-01
REGON 276154516
Kapitał zakładowy: 500.723,10 zł
KRS 118826
Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego